Identity Protection Support Menu

PCProtect Identitetsskydd

Riskhanteringsresultat

Riskhanteringsresultatet baseras på svaren du gav på HOTFRÅGOR. Den mäter hur väl du hanterar din risk för identitetsbedrägeri eller stöld!

För att svara på dina HOTFRÅGOR under BILDLISTA finns en flik som heter Hotfrågor som du kommer att visas en sida som nedan:

Dessa frågor är personliga frågor som mäter hur väl du hanterar din risk för identitetsbedrägeri eller stöld. Du måste fylla i det här avsnittet för att se ditt korrekta Risk Management Score.

Under avsnittet RAPPORTER OCH BETYG väljer du det tillgängliga alternativet Riskhanteringsresultat

Ditt Risk Management Score består av två områden, ditt Avoidance Score och Mitigation Score.

  • Avoidance Score – Ditt Avoidance Score är en del av ditt "Risk Management Score". Det återspeglar hur din livsstil påverkar din risk för identitetsbedrägeri eller stöld.
  • Limitation Score – Åtgärder du vidtar för att skydda din personliga information påverkar din risk för identitetsbedrägeri eller stöld.