Identity Protection Support Menu

PCProtect Identitetsbeskyttelse

Score for risikostyring

Risikostyringspoeng er basert på svarene du ga på TRUSSELSPØRSMÅLENE. Den måler hvor godt du håndterer risikoen for identitetssvindel eller tyveri!

For å svare på TRUSSELSPØRSMÅLENE under SELISTE-delen er det en fane kalt Trusselsspørsmål som du vil bli vist en side som nedenfor:

Disse spørsmålene er personlige spørsmål som måler hvor godt du håndterer risikoen for identitetssvindel eller tyveri. Du må fullføre denne delen for å se din nøyaktige Risk Management Score.

Under delen RAPPORTER OG POENG velg det tilgjengelige alternativet Risk Management Score

Din Risk Management Poeng består av to områder, din Unngåelsespoeng og Reduksjonspoeng.

  • Unngåelsespoeng – Din unngåelsespoeng er en del av "Risk Management Score". Den gjenspeiler hvordan livsstilen din påvirker risikoen for identitetssvindel eller tyveri.
  • Reduksjonspoeng – Handlinger du tar for å beskytte personopplysningene dine påvirker risikoen for identitetssvindel eller -tyveri.