Billing Support Menu

Faktureringssupport

Betalningsfel

PCProtect accepterar Visa, MasterCard, Discovery, American Express och kredit- eller betalkort. Vi accepterar även PayPal-betalningar. Om ditt försök att uppgradera eller köpa en prenumeration misslyckas, kan det ha varit på grund av en av följande anledningar:

  • Betalningen har avvisats av din kreditkortsleverantör

  • Det angivna kredit-/betalkortet har gått ut eller har otillräckliga medel

  • Kredit-/betalkortsnumret är ogiltigt eller har rapporterats som förlorat/stulet

  • CVV-koden angavs inte korrekt

  • Kredit-/betalkortet är inte giltigt för online- eller gränsöverskridande transaktioner eller transaktioner i utländsk valuta

För att lösa betalningsproblemet rekommenderar vi att du kontaktar din bank för att ta reda på orsaken till att betalningen misslyckades, och sedan, när problemet är löst, att du gör ett nytt försök.